Dahan Dahan Pinasok Ang Makipot na Kweba ni Pamangkin