Di Bale ng Walang Makain, Basta Sayo Di Ako Nabibitin