Di Bali ng Ubos Ang Sweldo Basta Naligayahan ng Todo