Lupaypay na ang dalaga pero patuloy parin na binabara