PART 2 – Inuman na Nauwi sa Kantutan, Walwal Pa More!