Titi Ang Gamot sa Paglulumbay ni Ate sa Kanyang Jowa